Dostępne kursy

Szkolenia dla pracowników administracji publicznej z zakresu dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami.

Szkolenie będzie dostępnie wkrótce.

Zapraszamy na kurs świadczenia usługi „Pomocne Oko”, przeznaczonej do zgłaszania i rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościami, w dostępie do informacji i interfejsów cyfrowych.