Available courses

Szkolenia dla pracowników administracji publicznej z zakresu dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami.

logotypy projektu BLIŻEJ DOSTĘPNOŚCI i jego realizatorów, Fundacji TUS, Fundacji Innstytut Rozwoju Regionalnego i Spółdzielni Socjalnej Fado

logotypy Funduszów Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej

Zapraszamy na kurs świadczenia usługi „Pomocne Oko”, przeznaczonej do zgłaszania i rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościami, w dostępie do informacji i interfejsów cyfrowych.
Logotypy Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej

Szkolenie dla pracowników administracji rządowej i samorządowej na wszystkich szczeblach, z terenu całego kraju.