Available courses

Szkolenia dla pracowników administracji publicznej z zakresu dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami.

logotypy projektu BLIŻEJ DOSTĘPNOŚCI i jego realizatorów, Fundacji TUS, Fundacji Innstytut Rozwoju Regionalnego i Spółdzielni Socjalnej Fado

logotypy Funduszów Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej

Zapraszamy na kurs świadczenia usługi „Pomocne Oko”, przeznaczonej do zgłaszania i rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościami, w dostępie do informacji i interfejsów cyfrowych.
Logotypy Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej

Projekt "Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się" nr POWR.04.03.00-00-0131/18, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Szkolenie dla pracowników administracji rządowej i samorządowej na wszystkich szczeblach, z terenu całego kraju.

Logotypy Funduszy Europejskich, Flaga Rzeczpospolitej Polski, Unii Europejskiej