Dostępne kursy

Zapraszamy na kurs świadczenia usługi „Pomocne Oko”, przeznaczonej do zgłaszania i rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościami, w dostępie do informacji i interfejsów cyfrowych.